Zhang Dali, Bicyclists, 2011

Zhang Dali, Bicyclists, 2011